Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
w dyscyplinie naukowej: matematyka
w Instytucie Matematyki.
Termin składania zgłoszeń upływa 06.09.2024 r.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 1 rok.

Szczegóły w załączniku.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora.
 • Dorobek publikacyjny, dydaktyczny i organizacyjny: a) autorstwo lub współautorstwo skryptu, podręcznika; b) osiągnięcia związane z wdrożeniem nowoczesnych form i metod kształcenia; c) opracowanie nowych programów przedmiotów; d) pozytywne opinie studentów w procesie ankietyzacji zajęć.
 • Ukończony kurs pedagogiczny.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów matematycznych (również w j. angielskim), w szczególności statystyki, probabilistyki, analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości.
 • Dodatkowym atutem będzie udokumentowana działalność naukowa w zakresie logiki i teorii mnogości.
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Politechniki Poznańskiej.
 • CV.
 • Zdjęcie.
 • Kwestionariusz osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowego dla pracownika.
 • Kopie dyplomów.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu pedagogicznego (oryginał do wglądu).
 • Wykazu dorobku zawierającego potwierdzenie spełnienia warunków na stanowisko adiunkta.
 • Zał. nr 1.
 • Zał. nr 2.
 • Zał. nr 3.
 • Klauzula informacyjna.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a (pokój 20), 60-965 Poznań, kompletu wymaganych dokumentów.