adiunkt

Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii – zatrudnienie w wymiarze
3 / 4 etatu