adiunkt

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem doktora.