adiunkt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stopień doktora nauk weterynaryjnych; wartościowe osiągnięcia naukowe – udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych (posiadających oficjalny IF); doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w przedmiocie rozród zwierząt, andrologia, dobra znajomość języka angielskiego;