adiunkt

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Najnowsze ogłoszenia

Poszukujemy osoby, która rozbuduje zespół badawczy związany z uczeniem maszynowym, w szczególności uczeniem głębokim. Zatrudniona osoba nie będzie miała obowiązków dydaktycznych, a w pakiecie startowym otrzyma finansowanie dla dwóch współpracowników oraz dostęp do infrastruktury badawczej w tym serwerów GPU. Stanowisko będzie finansowane z grantu HOMER w konkursie Sonata Bis.
Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12; 22 234-79-88.
Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 12.02.2021 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.