adiunkt

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

https://www.uci.agh.edu.pl/images/konkursy/dp/1102_108_19_WGiG_adiunkt.pdf