adiunkt

Wydział Chemiczny Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Politechnika Gdańska

Zatrudnienie na czas określony (rok) w charakterze adiunkta badawczego w ramach programu OPUS nr umowy UMO-2017_25_B_ST8_01364. Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. uczelni