adiunkt

Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Kryteria:
1. uzyskany stopień doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie socjologia;
2. dorobek naukowy w dyscyplinie socjologia, zwłaszcza z zakresu socjologii zarządzania, socjologii morskiej, socjologii wsi.
3. dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek badawczy w zakresie ekspertyz, diagnoz i analiz dotyczących kapitału społecznego i samorządności w okresie ostatnich 3 lat;
4. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.
5. biegła znajomość języka polskiego.