adiunkt

Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Warszawski

OTWARCIE KONKURSU: 22.12.2020

Badanie fundamentalnych ograniczeń i optymalnych protokołów w metrologii kwantowej w obecności realistycznych szumów w układach atomowych i optycznych w problemach jedno i wieloparametrowych oraz badanie związków metrologii z zagadnieniami kwantowej termodynamiki.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).
Wymagania:
1. stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
2. doświadczenie w badaniach teoretycznych w dziedzinie kwantowej informacji i metrologii kwantowej
3. znaczący dorobek naukowy
4. bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
5. dobrze widziane jest doświadczenie w kierowaniu pracami badawczymi z udziałem młodszych kolegów/studentów
Podstawowe obowiązki:
Wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych na potrzeby projektu. Przygotowywanie publikacji. Upowszechnianie wyników.