adiunkt

Instytut Fizyki Teoretycznej
Najnowsze ogłoszenia

OTWARCIE KONKURSU: 22.12.2020

Zatrudnienie pełnoetatowe na 24 miesiące w projekcie badawczym SONATA 14 „ Badanie wczesnego wszechświata przy pomocy fal grawitacyjnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie budowa modeli cząstkowych i badanie ich implikacji z naciskiem na sygnały w postaci fal grawitacyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).