adiunkt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie