adiunkt

Instytut Fizyki Teoretycznej
Najnowsze ogłoszenia

OTWARCIE KONKURSU: 22.12.2020

Badanie fundamentalnych ograniczeń i optymalnych protokołów w metrologii kwantowej w obecności realistycznych szumów w układach atomowych i optycznych w problemach jedno i wieloparametrowych oraz badanie związków metrologii z zagadnieniami kwantowej termodynamiki.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).