adiunkt

Instytut Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Warunki przystąpienia do konkursu:
1) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia,
2) osiągnięcia w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych,
3) odpowiedni i aktualny dorobek naukowy,
4) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
5) znajomość psychologii rozwojowej i psychologii pamięci.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,
2) gotowość do prowadzenia zajęć w języku obcym,
3) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym
w działalności organizacyjnej na rzecz Katedry,
4) publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach
zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych,
5) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.