adiunkt

Wydział Wzornictwa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii i Teorii Wzornictwa na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wymagane kwalifikacje:
Wymagane:
• posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych
• doskonała znajomość obszaru historii i teorii designu w zakresie dyscypliny historia sztuki
• publikacje w zakresie wymienionej dyscypliny naukowej
• wieloletnie doświadczenie dydaktyczne
• znajomość języka obcego biegła w mowie i w piśmie

Wymagane dokumenty do złożenia:
– zgłoszenie udziału w konkursie
– życiorys
– informacja o dorobku dydaktycznym
– ew. certyfikaty ukończenia kursów komputerowych i językowych
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplinie historii sztuki
– oświadczenie o niekaralności
– zgoda na przetwarzanie danych
Dokumenty przyjmuje:
Dziekanat Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, ul. Myśliwiecka 8,
tel. 22 628 16 23.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 28 września 2018 r.