adiunkt

Wydział Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wymagane kwalifikacje:
1. stopień doktora – specjalność gra na saksofonie,
2. udokumentowany dorobek artystyczny,
3. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku;
2. notarialna lub poświadczona przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora;
3. kwestionariusz osobowy;
4. życiorys;
5. oświadczenie, iż w wypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy;
6. wykaz dorobku artystycznego;
7. pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Forma przeprowadzenia konkursu:
1. wykonanie półrecitalu;
2. przeprowadzenie lekcji ze studentem;
3. rozmowa kwalifikacyjna;
4. analiza dorobku artystycznego.