adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej
Najnowsze ogłoszenia

Profil naukowy stanowiska wiąże się ze specjalnością naukową Zakładu Projektowania Materiałów Politechniki Warszawskiej. Od kandydatów oczekuję się: ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, doświadczenia w realizacji projektów badawczych i prowadzeniu badań naukowych w obszarze charakteryzowania i analizy mikrostruktury materiałów. Wymagane są umiejętności posługiwania się technikami badawczymi służącymi charakteryzacji mikrostruktury i struktury materiałów w szczególności nanomateriałów tj. skaningowa mikroskopia elektronowa, transmisyjna mikroskopia elektronowa i mikroskopia jonowa. Posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami, umiejętność pracy w zespole badawczym, doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych.
Wymienione dokumenty należy składać na adres: wim@pw.edu.pl Bliższych informacji udziela: Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska; tel. 22 8490222.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.01.2021 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.