adiunkt

Wydział Turystyki i Zdrowia
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie