adiunkt

Wydział Historyczny
Najnowsze ogłoszenia

Kandydat na stanowisko powinien:
1. posiadać stopień naukowy doktora – dyscyplina archeologia;
2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje zwłaszcza w zakresie archeologii neolitu, eneolitu i wczesnej epoki brązu na Nizinie Środkowoeuropejskiej;
3. posiadać dodatkowe kwalifikacje w zakresie analiz danych archeologicznych stosowanych w badaniach młodszej epoki kamienia i wczesnej epoki brązu;
4. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze posługiwać się językiem angielskim;
5. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych