adiunkt

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte