adiunkt

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Najnowsze ogłoszenia

Ukończenie studiów wyższych i posiadanie stopnia doktora nauk w dyscyplinie matematyka. Prowadzenie badań dotyczących przestrzeni funkcyjnych i ich zastosowań w równaniach cząstkowych.
Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. 22-621-93-12, 22 234-79-88. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 13.06.2018. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.