adiunkt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Opolski

Zapraszamy doktorów matematyki do udziału w konkursie na
stanowisko adiunkta w dziedzinie matematyki na Wydziale Matematyki,
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.
Zgłoszenia na konkurs prosimy przesyłać do 17 lutego 2021.

Konkurs może zakończyć się bez wyłonienia kandydata.

Aby zgłosić się na konkurs należy przesłać do 17 lutego 2021 na adres,
im@uni.opole.pl, następujące informacje:
1. List intencyjny;
2. życiorys-CV;
3. wykaz publikacji;
4. opis planów naukowych;
5. oświadczenie RODO ze strony
www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

Wszystkie pytania prosimy kierować do Prof. Maciej P. Wojtkowskiego,
mwojtkowski@uni.opole.pl