adiunkt

Instytut Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko w grupie dydaktycznej adiunkta w Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.