adiunkt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat będzie pracował w zespole naukowym realizującym pomiary i analizę zjawisk związanych z przesyłaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej, oczekuje się umiejętności pracy w zespole i znajomości tematyki podanego obszaru.
Kandydat na stanowisko powinien posiadać:
 Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika,
 udokumentowana znajomość szeroko rozumianej technologii Smart Grid (PMU, synchrofazor, Smart Metering, jakość energii),
 biegła obsługa aparatury pomiarowej (karty pomiarowe, systemy czasu rzeczywistego),
 biegła znajomość metod przetwarzania sygnałów,
 biegła znajomość środowisk programistycznych: LabVIEW, Matlab,
 umiejętność programowania C, C++,
 udokumentowany dorobek naukowo-badawczy,
 udział w projektach naukowo-badawczych,
 predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej,
 udział w konferencjach i sympozjach,
 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.