adiunkt

Instytut Logistyki Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Akademia Sztuki Wojennej