adiunkt

Katedra Performatyki
Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Performatyki (Wydział Polonistyki UJ) w zakresie nauk o kulturze i religii. Szczegółowe informacje zamieszczone są w załączonym formularzu