adiunkt

Wydział Nauk Społecznych
Collegium Da Vinci

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza nabór na stanowisko Adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów.