Adiunkt

Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Zastosowań Matematyki
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

  • posiada stopień naukowy doktora,
  • dorobek publikacyjny: co najmniej 4 publikacje naukowe, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW,
  • kierował lub kieruje projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania,
  • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów matematycznych lub informatycznych,
  • posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,
  • posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji i wygłaszanie referatów,
  • posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z matematyką lub informatyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na adam_przezdziecki@sggw.edu.pl