adiunkt

Katedra Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wymagania
• Stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości ,
• udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego, pozwalająca na prowadzenie zajęć

kontakt: izabela.gruszka@handlowa.eu
dydaktycznych,
• znajomość zagadnień związanych z gospodarką turystyczną,
• wysokie kompetencje społeczne i organizacyjne,