adiunkt

Instytut Strategii Wojskowej
Akademia Sztuki Wojennej

Rektor–Komendant Akademii Sztuki Wojennej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko w grupie dydaktycznej adiunkta w Instytucie Strategii Wojskowej.