adiunkt

Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor Politechniki Opolskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo-dydaktyczną
 w dyscyplinie naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja oraz spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Opolskiej.

Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się w załączniku na stronie: https://po.opole.pl/download/file_praca.php?file=726;13245  (ogłoszenie ważne do: 27.08.2021 r.)  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na weaii@po.edu.pl