adiunkt

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu