adiunkt asystent

Katedra Marketingu
Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA do Katedry Marketingu

Nr ref.: 16/NAUKA/KM/20

Zadania realizowane na stanowisku:

• prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

• prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,

• wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

Na stanowisko Asystenta:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra)
 • mile widziane wykształcenie na kierunku zarządzanie lub ekonomia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.
 • mile widziane publikacje z obszaru zainteresowań badawczych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Na stanowisko Adiunkta:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • mile widziany stopień naukowy w dziedzinie zarządzanie lub ekonomia,
 • publikacje w renomowanych czasopismach naukowych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych/prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. oraz wobec obu stanowisk:
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
 • zainteresowania naukowe w obszarze marketingu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu internetowego, innowacji cyfrowych, e-konsumenta, e-mail marketingu, automatyzacji marketingu, analityki webowej,
 • praktyka lub staż pracy zrealizowany w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
 • umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office i MsTeams, • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • biegła znajomość języka polskiego,
 • odporność na stres, samodzielność myślenia,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.03.2021r. lub 01.09.2021r.
 • przewidywane zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisku Asystenta lub Adiunkta.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do  Pana prof. dr hab. Lechosława Garbarskiego na adres mailowy: lech@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan), wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych (w przypadku kandydatów na stanowisko Adiunkta wymagane, a na stanowisko Asystenta opcjonalne), opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony internetowej Akademii Leona Koźmińskiego w zakładce Praca na uczelni),

do dnia 01.02.2021 r. na adres mailowy: hr-rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać numer referencyjny ogłoszenia. W okresie pandemii, prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną na podany adres mailowy.

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.