Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Warszawski

Konkurs otwarty  na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce

Uniwersytetu Warszawskiego

do objęcia 1 etat z dniem 01.10.2021