Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Uniwersytet Warszawski

Konkursu otwarty na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce

Uniwersytetu Warszawskiego;

 do objęcia 1 etat z dniem 01.10.2021