adiunkt badawczy

Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
Uniwersytet Warszawski
  • Dziedzina nauki: archeologia

Warunki konkursu:

 

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa
w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574 ), a ponadto wymagane jest:

1.     posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie archeologia

2.     doświadczenie w kierowaniu badaniami archeologicznymi na terenie Indii,

        znajomość formalnych procedur, specyfiki pracy i lokalnych zwyczajów

3.      co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie badań archeologicznych

4.      szeroka znajomość problematyki związanej z numizmatyką antyczną ze

szczególnym uwzględnieniem numizmatyki rzymskiej i indyjskiej

5.      doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania archeologiczne

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.k.szczepkowska@uw.edu.pl