Adiunkt/Profesor Uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora/ doktora habilitowanego lub profesora w dziedzinie: nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o komunikacji społecznej i mediach lub dyscyplinach pokrewnych (najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.). Dopuszcza się kandydatów(tki) na ostatnich etapach przewodu doktorskiego (stopień do uzyskania najpóźniej na dzień 30 czerwca 2025 r.), w takim przypadku zatrudnienie będzie na stanowisku asystenckim do czasu otrzymania stopnia naukowego doktora
 • Zainteresowania dydaktyczne oraz badawcze w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Udokumentowany dorobkek naukowy
 • Doświadczenie eksperckie w zakresie komunikacji medialnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej powyżej 3 lat
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia
 • Posiadanie dorobku publikacyjnego, także w obiegu międzynarodowym
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, mile widziane doświadczenie organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów dydaktycznych)
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie we wspomaganiu studentek i studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego;
 • Bardzo dobra obsługa komputera i gotowość do uczenia się nowych aplikacji
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych, publikowanie ich wyników, aplikacje grantowe
 • Prowadzenie dydaktyki
 • Zaangażowanie organizacyjne w pionie dydaktycznym oraz badawczym
 • Rozwój zawodowy
 • Aktywny wkład w rozwój środowiska nauk o komunikacji społecznej i mediach w Uniwersytecie SWPS

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale: Adiunkt: 6.300-8.300 zł brutto Profesor Uczelni: 8.800-11.600 zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych i wsparcie doradcy dydaktycznego
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego oraz swobodę w działaniu - możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenie własnych zespołów badawczych
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Zniżki na kursy językowe
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i Odpowiedzialność

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań
 • Plan dalszego rozwoju naukowego (habilitacja lub profesura) wraz z harmonogramem działań
 • Kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania

Załączniki

Weź udział w rekrutacji