Adiunkt w specjalności kompozycja, aranżacja i dyrygowanie jazzowe

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta na kierunku Jazz i muzyka estradowa w specjalności kompozycja, aranżacja i dyrygowanie jazzowe

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i posiadają:
– stopień doktora w specjalności kompozycja,
– dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich w specjalnościach: jazz oraz kompozycja z aranżacją, prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej,
– znaczne osiągnięcia artystyczne oraz czynną działalność koncertową i dyrygencką w różnych konfiguracjach i projektach.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na daria.jelinska@amuz.lodz.pl