Profesor uczelni w specjalności realizacja dźwięku

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko profesora uczelni na kierunku Muzyka w mediach i produkcja muzyczna w specjalności realizacja dźwięku

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i posiadają:
– stopień doktora habilitowanego w zakresie reżyserii dźwięku,
– gruntowną wiedzę w dziedzinie reżyserii dźwięku w filmie i telewizji,
– bogate doświadczenie w pracy na planie filmowym,
– umiejętność posługiwania się programem Pro Tools,
– co najmniej 15-letnie doświadczenie pedagogiczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na daria.jelinska@amuz.lodz.pl