Starszy wykładowca w specjalności aktorstwo

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki filmowe i teatralne

Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko starszego wykładowcy na kierunku Sztuki sceniczne w specjalności aktorstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i posiadają:
– wykształcenie wyższe kierunkowe (aktorstwo lub reżyseria),
– udokumentowane doświadczenie w pracy teatralnej jak i pedagogicznej w uczelni wyższej,
– znajomość specyfiki pracy aktora teatru muzycznego i operowego,
– umiejętność przygotowania spektaklu studenckiego (dyplomowego) w oparciu o zapis partytury,
– znajomość języków angielskiego lub niemieckiego bądź włoskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami zagranicznymi w ramach projektów EOA i Erasmus.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na daria.jelinska@amuz.lodz.pl