Wykładowca w specjalności teoria muzyki

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy na kierunku Kompozycja i teoria muzyki w specjalności teoria muzyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności teoria muzyki oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z kształcenia słuchu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na daria.jelinska@amuz.lodz.pl