profesor uczelni

Wydział Humanistyczno-Społeczny, Instytut Pedagogiki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Dziedzina nauki: pedagogika

INSTYTUCJA: Akademia Techniczno-Humanistyczna
MIASTO: Bielsko-Biała
STANOWISKO: profesor uczelni
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 22.04.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.05.2021
LINK DO STRONY: www.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Instytut Pedagogiki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): kandydat posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych (lub humanistycznych) w dyscyplinie pedagogika (preferowana pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika specjalna), znaczący dorobek publikacyjny (zwłaszcza artykuły w czasopismach naukowych z listy ministerialnej), doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów i grantów naukowych  oraz znaczący dorobek dydaktyczny i organizacyjny.

Wymagane dokumenty:

– podanie kandydata,
– wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:. http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html)
– życiorys,
– odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie pedagogika,
– wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy
a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
b) po nadaniu tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
– informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie kształcenia młodej kadry,
– wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat,
– oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Planowany termin zatrudnienia –1 października 2021 r.

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (ul. Willowa2, 43-309 Bielsko-Biała; bud. L, pok. 210-212) w terminie do 22.05.2021 r. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwhs@ath.bielsko.pl