asystent

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Najnowsze ogłoszenia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
– posiadanie stopnia doktora nauk matematycznych w dyscypline matematyka, lub wszczęty przewód doktorski,
– udokumentowanie kwalifikacje pedagogiczne lub ich uzupełnienie w ciągu 1 roku
– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzupełnienie certyfikatu w ciągu 1 roku,