asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki