asystent

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Politechnika Białostocka

Osoba zatrudniona na danym stanowisku będzie wypełniać zadania dydaktyczne (ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) z zakresu ogólnie pojętej techniki rolniczej, spożywczej, inżynierii środowiska i zagadnień energetycznych w inżynierii rolniczej i spożywczej, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego i rolniczego, eksploatacji maszyn przemysłu spożywczego i rolniczego, grafika inżynierska.
Wymagania:
• tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
• ukończone studia na kierunkach o charakterze mechanicznym, rolniczym lub rolno-spożywczym,
• doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w czasie studiów i po ich zakończeniu,
• mile widziana wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie tematyki techniki rolniczej lub udokumentowane doświadczenie branży związanej z tą tematyką,
• umiejętność obsługi programów typu CAD: AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge,
• biegła znajomość jeżyka polskiego,
• zobowiązanie iż w swojej przyszłej pracy naukowej będzie publikował w czasopismach związanych z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Dokumenty należy składać:
Sekretariat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 E, pokój 32