asystent

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Politycznych w Zakładzie Historii Myśli i Ruchów Społecznych w zakresie: historii myśli i idei politycznych, angielskiej i amerykańskiej myśli konserwatywnej oraz rosyjskiego antyokcydentalizmu.