asystent

Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Turystyki i Rekreacji
Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Turystyki i Rekreacji) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w specjalności turystyka kulturowa i miejska. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.