asystent

Wydział Lekarski z Oddzialem Naucznia w Języku Angielskim
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie