asystent

Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka organizacyjna UKSW: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne asystent
Dyscyplina naukowa: medycyna; specjalność: mikrobiologia, parazytologia
Data otwarcia i przewidywanego zamknięcia konkursu: od 05.06.2020 r. Do 03.07.2020 r.
Miejsce publikacji ogłoszenia: www.wmcm.uksw.edu.pl,www.uksw.edu.pl, http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): stopień doktora nauk medycznych, lekarza medycyny lub mgr biologii; dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie w zakresie parazytologii, mikrobiologii lub wirusologii medycznej.
Proponowany okres zatrudnienia 4 Lata