asystent

Wydział Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej