asystent

Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

stanowisko asystenta w katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki